آموزش های زبان اصلی

  934 (5/5)  

Your page rank:

دوره های آموزش زبان اصلی و سطح بالا در بیش از 70 رشته تخصصی در بازارهای مالی توسط کمپانی FXA برگزار میشوند، دوره های آموزش زبان اصلی بگونه ای تدارک دیده شده که مدرس خارجی بهمراه یک نفر مترجم در کلاس حضور داشته و بصورت کاملا گیرا و تعاملی کلاس برگزار میشود.

+ 0
زبان های رسمی
+ 0
تیـــــم تحلیل و تـــرید
+ 0
میزبانی فعالان بـــــــازار
آموزش به زبان اصلی توسط مدرس اصلی
ارتباط مستقیم با مدرس و اساتید خارجی
برگزاری بیش از 70 دوره آموزش بازار مالی
پیشرفته ترین دوره های آموزش در سطح بین الملل

برگزاری دوره های آموزش های زبان اصلی توسط FXA

دوره های آموزش های زبان اصلی با مترجم

دستاوردهای ما در طول 17 سال حضور در بازارهای مالی