اطلاعیه : برگزاری ترید لایو و زنده با حضور معامله گر معروف جف سانروس از روسیه و جناب آقای میمون در بستر نرم افزار ادبی کانکت

ربات و اکسپرت تریدر (South East EA)

2311 امتیاز
5/5

فهرست مطالب

ربات و اکسپرت تریدر (South East EA)

ربات و اکسپرت تریدر (South East EA) یکی از بهترین ربات های معاملاتی در بازار فارکس میباشد که دارای کدهای استاندارد و الگوریتم های هوشمند و مناسب از دید کاربران میباشد ، بمنظور تهیه و خرید ربات و اکسپرت تریدر (South East EA) میتوانید از طریق همین صفحه بخش خرید ربات فارکس مورد نظر خود را تهیه نمایید ، بطوریکه فایل این اکسپرت معامله گر بلافاصله پس از تایید پرداخت قابل دانلود خواهد بود .

بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (South East EA)

بمنظور گرفتن بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (South East EA) میتوانید از طریق گزینه بک تست ، درخواست خود را ارسال نمایید ، کارشناسان این مرکز ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بک تست 10 ساله ربات تریدر مورد نظر را آماده و به شما ارائه خواهند نمود .

38,400,000 USDT-TRON

More information about the bot
Suggested accounts:
+ Leverage: 500
+ Hedging Accounts
Needs:
+ VPS with good internet connection.
Expert input:
1. Manage Open Positions
+ Continue New Cycle: If False, EA Will Only Manage The Remaining Open Positions until all positions close.
+ Stop New Cycle on Xmas holiday & New Year : if enabled, ea will stop starting new trade cycle from 23 december to 5 january

+ Maximum allowed number of fx pairs: The number of fx pairs allowed

2. Manage Pending Orders
+ Working TimeFrame: timeframe for virtual trade
+ Start placing real pending orders: specify the number of virtual orders to start placing real pending orders
+ Distance of real pending orders from the current price(in pips)
+ Step size to move real pending order (in pips)
3. Manage Lot and Money
+ Lot Type: Select lot type
+ AutoLot (ex. 1000 $ = 0.01): Manage lots
+ if AutoLot = true, fill in Money to manage, $: Fill in money to manage (Ex. Balance 5000, fill in 1000, Autolot = 5000/1000=5 x 0.01 =0.05 )
+ if Autolot = false, fill in Start Lot: fill in the initial lot
+ Multiplier for Martingale 4: Multiplier lot coefficient
+ Maximal Lots: max lots per trade
+ Maxtrade: Max trade allowed
4. Manage GRID
+ Open Next Grid only on a new bar
+ Step (in pips): Distance to open the next position
+ Expanding Step Coefficient: step multiplier coefficient
+ Change Step: allow change step
+ Lots to start changing step
+ Change Step to(in pips)
+ Expanding Step Coefficient: step multiplier coefficient for change step
5. Manage Virtual SLTP
+ Use Virtual Stop Loss & Takeprofit: enable/disable Virtual Stop Loss & takeprofit
+ Virtual Stop Loss (in pips): Stop loss in pips
+ Virtual Take Profit (in pips): Takeprofit in pips
6. Manage Trailing
+ Averaging Trailing, in pips: Trailing all in pips
+ Trailing Start (in pips): Trailing starts in pips
+ Trailling Size (in pips): Step trailing in pips
7. Manage Drawdown Reduction

+ Use Auto Close Partial, in money: Close Partial in money
+ Select Close Partial Method:
+ Close partial buy & sell: partial close by bringing 1 buy loss & 1 sell loss
+ Close partial buy / sell: partial close by bringing only 1 buy loss or 1 sell loss.
+ Close partial all: A combination of close partial buy & sell and close partial buy / sell.
+ Number of trade to activate partial close: Minimum amount of open positions to start applying partial close.
+ Minimum profit to close partial $: Minimum profit to do partial close, in money.
+ Use Auto Close Partial, in percentage: Close partial in percentage
+ Number of trade to activate partial close: Minimum amount of open positions to start applying partial close.
+ Percentage of profit to close partial%: Minimum profit to do partial close, in percentage.

8. Time Management
+ Trade Start Time: Time to start trades
+ Trade End Time: The time the trading session ends
9. Manage Others
+ Max Spread (in Pips): spread allowed
+ Coefficient (if Freeze=0 Or StopsLevels=0) : Fill in at least 1, only to anticipate volatile market conditions and the broker will increase freezelevel and stop level.

+ Magic number : EA identifies open positions based on this magic number.