اطلاعیه : برگزاری ترید لایو و زنده با حضور معامله گر معروف جف سانروس از روسیه و جناب آقای میمون در بستر نرم افزار ادبی کانکت

ربات و اکسپرت تریدر (PZ Equity Guardian EA)

2311 امتیاز
5/5

فهرست مطالب

ربات و اکسپرت تریدر (PZ Equity Guardian EA)

ربات و اکسپرت تریدر (PZ Equity Guardian EA) یکی از بهترین ربات های معاملاتی در بازار فارکس میباشد که دارای کدهای استاندارد و الگوریتم های هوشمند و مناسب از دید کاربران میباشد ، بمنظور تهیه و خرید ربات و اکسپرت تریدر (PZ Equity Guardian EA) میتوانید از طریق همین صفحه بخش خرید ربات فارکس مورد نظر خود را تهیه نمایید ، بطوریکه فایل این اکسپرت معامله گر بلافاصله پس از تایید پرداخت قابل دانلود خواهد بود .

بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (PZ Equity Guardian EA)

بمنظور گرفتن بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (PZ Equity Guardian EA) میتوانید از طریق گزینه بک تست ، درخواست خود را ارسال نمایید ، کارشناسان این مرکز ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بک تست 10 ساله ربات تریدر مورد نظر را آماده و به شما ارائه خواهند نمود .

9,600,000 USDT-TRON

More information about the bot

This Expert Advisor constantly monitors the equity of your trading account to prevent costly drawdowns and/or to comply with trading rules. When a certain set of rules are breached, the EA will alert, close all trades and in some cases, delete all pending orders. Optionally, it can also close all charts to remove all EAs operating in the account. This EA is particularly useful for Prop Trading Challenges, such as the FTMO Challenge or PZ Challenge.

The following features are implemented and can be enabled or disabled at will:

Equity Maximum Loss a.k.a as Trailing Equity Drawdown

Daily Equity Maximum Loss

Equity Profit Target

Equity Trailing Stop

Close all trades on Friday night

Other benefits are:

Dead easy to use

Useful for Prop Trading firms and Traders

It implements alerts of all kinds

Reports to the terminal

Technical information:

It calculates the maximum equity and daily equity by itself

It uses global variables to store account and daily equity watermarks

It executes every tick and displays information on the chart

It monitors all trades and magic numbers on the account

It can be used with the investor password and will monitor and alert on breache

How to get started

Load the EA once a single chart

Do not load the EA in other chart

Customize your events and setttings

Leave the EA alone and never close that chart

To reset the EA after a closure of trades, delete the global variables of the Metatrader Terminal. (Tools -> Global Variables -> Delete).

To withdraw money from your account, please make sure to unload the EA first. Then reset global variables before loading it again.

How to use it for Prop Trading Challenges

This EA is useful for Prop Trading Firms or Traders as it encapsulates all the rules of the FTMO Challenge or the PZ Challenge. Any Prop Trading Firm can use this EA to monitor breaches of the trading rules, whereas a trader can use it to avoid breaking the rules of the firm or other fixed criteria he deems adequate. If you are a trader, make sure to enter restrictive values that stop your trading before the actual rules are broken, for instance, if the Max Daily Equity Loss possible is 2%, make sure to stop your trading when it reaches 1%.

Input Parameters

Watermark: You can manually set the equity to use as watermark. A value of zero means that the EA auto-calculates it.

Profit Target: The equity profit target for the account expressed in percentage. A value of zero disables this feature.

Maximum Loss: The maximum equity loss possible for the account expressed in percentage. A value of zero disables this feature.

Maximum Daily Loss: The maximum daily loss possible for the account expressed in percetage. A value of zero disables this feature.

Equity Trailing Stop: A trailing stop for the account profit expressed in percentage. A value of zero disables this feature.

GMT Time to store daily equity: The EA will store the daily equity once every 24 hours at this time.

GMT Time to close trades on Friday: Time to close trades on friday night.

Stop EAs on Max Loss: Choose i¡automated trading must be stopped when the max loss is reached.

Stop EAs on Max Daily Loss: Choose if automated trading must be stopped when the daily max loss is reached.

Stop EAs on Profit Target: Choose if automated trading must be stopped when the profit target is reached.

Stop EAs on Equity Trailing Stop: Choose if automated trading must be stopped when the trailing stop is executed.

Close trades on Friday: Enable or disable the closing of trades on friday night.

Alert Name: Custom alert name for the alert messages.

Display Alerts: Enable or disable visual alerts.

Email Alerts: Enable or disable email alerts.

Push Alerts: Enable or disable push alerts.

Sound File: Name of sound file to play on visual alerts.

Label Color: Color of the text objects on the screen.

Slippage: Maximum slippage in points to close trades.