اطلاعیه : برگزاری ترید لایو و زنده با حضور معامله گر معروف جف سانروس از روسیه و جناب آقای میمون در بستر نرم افزار ادبی کانکت

ربات و اکسپرت تریدر (Euro Hedge)

2311 امتیاز
5/5

فهرست مطالب

ربات و اکسپرت تریدر (Euro Hedge)

ربات و اکسپرت تریدر (Euro Hedge) یکی از بهترین ربات های معاملاتی در بازار فارکس میباشد که دارای کدهای استاندارد و الگوریتم های هوشمند و مناسب از دید کاربران میباشد ، بمنظور تهیه و خرید ربات و اکسپرت تریدر (Euro Hedge) میتوانید از طریق همین صفحه بخش خرید ربات فارکس مورد نظر خود را تهیه نمایید ، بطوریکه فایل این اکسپرت معامله گر بلافاصله پس از تایید پرداخت قابل دانلود خواهد بود .

بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (Euro Hedge)

بمنظور گرفتن بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (Euro Hedge) میتوانید از طریق گزینه بک تست ، درخواست خود را ارسال نمایید ، کارشناسان این مرکز ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بک تست 10 ساله ربات تریدر مورد نظر را آماده و به شما ارائه خواهند نمود .

28,800,000 USDT-TRON

More information about the bot
Suggested pairs: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
Needs :

+ VPS with Good internet connection
+ Hedging Account
Expert parameters:
1. Manage Open Positions
+ Trade Buy: allow buy
+ Trade Sell: allow sell
+ Select Entry Method: Select entry strategy
+ Reverse: Reverse the signal
+ Continue New Cycle: If False, EA Will Only Manage The Remaining Open Positions until all positions close.
 
2. Manage Zig Zag Wave
 
+ Min Wave to start trades:
+ Max Wave to stop trades:
+ ZigZag Bar to count: bar history for analysis
+ Expanding coefficient Zig Zag Bars Count (1-4): Zig Zag multiplier coefficient.
 
3. Manage pending orders
+ Number of trades to start Pending Orders: number of open positions to start pending orders.
+ Hilo timeframe: Select Hilo Timeframe (D1, W1, or MN1)
+ Minimum Range to Start Pending Order
+ Distance of pending orders from the current price (in pips)
+ Step size to move pending order (in pips):
 
4. Manage Lot and Money
+ Lot Type: Select lot type
+ AutoLot (ex. 1000 $ = 0.01): Manage lots
+ if AutoLot = true, fill in Money to manage, $: Fill in money to manage (Ex. Balance 5000, fill in 1000, Autolot = 0.05)
+ if Autolot = false, fill in Start Lot: fill in the initial lot
+ Multiplier for Martingale 3/Anti Martingale 2/Mix Lot: Multiplier lot coefficient
+ Maximal Lots: max lots per trade
 
5. Manage GRID
+ Open Next Grid only on a new bar
+ Recovery Mode: Select hedging strategy
+ Step (in pips): Distance to open the next position
+ Expanding Step Coefficient: step multiplier coefficient
+ MaxTrade Buy: Maximum allowed long positions
+ MaxTrade Sell: Maximun allowed short positions

 

6. Manage Lock
+ Lock Zero: Lock if the position buy=0 or sell=0
+ Use Lock: Use lock by drawdown/money/pips
+ Lock By Drawdown, ea will hedge the positions based on drawdown
+ Lock By Money, ea will hedge the position based on losing money
+ Lock By Pips, ea will hedge the position based on losing pips
7. Manage Close
+ Use Daily Target Profit, in money: Close all positions and remove ea from chart when daily profit target is reached
+ Cut loss if loss, $: close all positions when the cutloss target is reached
+ Cut loss if Drawdown, %: close all positions when the drawdown target is reached
 
8. Manage Trailing Money
+ Trailling (in money): Trail profit in money.
+ Trail Money All (in Percentage): Trail profit in percentage balance.
 
9. Manage Drawdown Reduction
+ Use Auto Close Partial, in money:
+ Select Close Partial Method:
+ Number of trades to activate partial close: Minimum open positions to start partial close.
+ Minimum profit to close partial $: Minimum profit to do partial close
+ Use Auto Close Partial, in percentage: Close partial in percentage
+ Number of trades to activate partial close: Minimum open positions to start partial close.
+ 1st Percentage profit to close partial 2, %: Minimum profit 1st last position
+ 2nd Percentage profit to close partial 2, %: Minimum profit 2nd last position
+ Auto Close Partial 3: only Close partial last position profit
+ Lots to start close partial: minimum lots to activate close partial 3
+ min Profit to close(in pips): Minimum profit to be able to close a position
+ Partial close percentage, % : How many % lots will be closed. Ex. 50% x lot 0.1 = 0.05 lot to close partial
 
10. Time Management
+ Use time control: restrictions on trading hours and days, this only applies to opening a new cycle. Timing use broker’s server time.
+ Trade Start Time: Time to start new cycle
+ Trade End Time: Time to stop new cycle
 
11. Continue new cycle management: start new cycle at the specified hour. Timing use local time or vps time.
 
12. Manage Others
+ Max Spread (in Pips): spread allowed
+ Coefficient (if Freeze=0 Or StopsLevels=0) : Fill in at least 1, only to anticipate volatile market conditions and the broker will increase freeze/stoplevel.

+ Magic number : trade identification