اطلاعیه : برگزاری ترید لایو و زنده با حضور معامله گر معروف جف سانروس از روسیه و جناب آقای میمون در بستر نرم افزار ادبی کانکت

ربات و اکسپرت تریدر (Antivirus)

2311 امتیاز
5/5

فهرست مطالب

ربات و اکسپرت تریدر (Antivirus)

ربات و اکسپرت تریدر (Antivirus) یکی از بهترین ربات های معاملاتی در بازار فارکس میباشد که دارای کدهای استاندارد و الگوریتم های هوشمند و مناسب از دید کاربران میباشد ، بمنظور تهیه و خرید ربات و اکسپرت تریدر (Antivirus) میتوانید از طریق همین صفحه بخش خرید ربات فارکس مورد نظر خود را تهیه نمایید ، بطوریکه فایل این اکسپرت معامله گر بلافاصله پس از تایید پرداخت قابل دانلود خواهد بود .

بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (Antivirus)

بمنظور گرفتن بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (Antivirus) میتوانید از طریق گزینه بک تست ، درخواست خود را ارسال نمایید ، کارشناسان این مرکز ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بک تست 10 ساله ربات تریدر مورد نظر را آماده و به شما ارائه خواهند نمود .

2,900,000 USDT-TRON

More information about the bot

I am glad to welcome you on the page of my product – I am its author Vasiliy Strukov.

EA Antivirus is a conceptually new automated trading advisor using RSI and BB indicator for trading. Expert Advisor need hedge type account for work.

The trading system is multicurrency and is able to trade on  many pairs.

The trading system is suitable for both experienced traders and beginners.

EA Antivirus uses  pending orders on the broker’s server, which initially reduces the risk through delays and slippage. EA need broker with low spead and vps with small ping.

SETTINGS

Choosing strategy – choosing a trading strategy.

Open new series – on / off beginning of a new series of orders.

Start lots – start lot.

Trade Buy – allow the adviser to buy.

Trade Sell – allow the adviser to sell.

Use hedge – allow the adviser to trade both direction buy and sell. If off only one trade direction.

Use Money Management – on / off use of automatic lot calculation.

Autolot. Free margin for each 0.01 lot – the amount of free margin for opening every 0.01 lots.

Lot miltiplier – lot multiplier for the following orders.

TP – take profit, in pips.

SL – stop loss, in pips from the first order.

Trail Start – activation of a trailing stop.

Trail Step – distance from the price when activating a trailing stop.

DD Reduction Algoritm – drawdown reduction algorithm it when last order with profit will be close with first order series with loss.

Number order for DD Reduction Algoritm –  from which order the drawdown reduction algorithm is activated.

Percent profit for DD Reduction Algoritm – percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.

Magic – is a special number that the EA assigns to its orders.

Fix distance – fixed distance between orders

Order dinamic distance – from which order will the dynamic distance be applied in order.

Dinamic distance start – the starting value for the dynamic distance.

Distance multiplier – the dynamic distance multiplier.

Start, End hour – time for opening the first order.

Maximum Lot – maximum lot.

Maximum spread – the maximum spread for the adviser.