مداخله دولت ژاپن در بازار فارکس 1401/6/31

  934 (5/5)  

Your page rank:

به گزارش تیم خبرگزاری و تحقیقات اقتصادی FXA امروز با یک گزارش خبری و اقتصادی دیگر با موضوع زیر همراه شما هستیم.
موضوع : مداخله دولت ژاپن در بازار فارکس 1401/6/31
منبع : گروه خبرگزاری و تحقیقاتی FXA

مداخله دولت ژاپن در بازار فارکس 1401/6/31

به گزارش پایگاه خبری فارکس اکشن، جفت ارز USDJPY تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ پیپ کاهش کرد. دولت ژاپن در بازار فارکس مداخله کرده و با خرید ین ژاپن، از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد.

یکی از مقامات ارشد دولت ژاپن تائید کرده!

یکی از مقامات ارشد دولت ژاپن اعلام کرد که دولت در بازار فارکس مداخله کرده است. از سال ۱۹۹۸ تا به امروز این اولین بار است که دولت ژاپن در بازار فارکس مداخله می‌کند!

آخرین اخبار:

عنوان خبر: مداخله دولت ژاپن در بازار فارکس 1401/6/31
این گزارش خبری توسط تیم خبرگزاری فارکس اکشن گردآوری و در شماره منحصربفرد در آرشیو حقوقی این مجموعه ثبت شد.

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: